Hotair.cz e-shop redesign

Redesign e-shopu hotair.cz se zachováním původního layoutu. Náhled předprodukční verze hotair/v2020